Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for Mass:

Mass
1) Mass n. 1 the sacrifice offered in the Catholic Church: misa 2 to go to Mass: magsimba, sumimba 3 to hear Mass: makinig ng misa 4 to say Mass: magmisa
2) mass n. 1 a lump: bukol 2 mash: masa 3 a large quantity to- gether: tumpok, bunton, kimpal 4 a group: pangkat, pulutong 5 the majority: ang karamihan, ang nakararami 6 "the masses" some- times means the "common people": ang mga karaniwang tao, ang mga karaniwang mamamayan, ang mga manggagawa, karaniwang mama- mayan · v. 1 to form into a mass, bunch or collect together: mag-ipon, ipunin, magkumpol, kumpulin, magtumpok, itumpok 2 to gather in a group: magtipon, magkatipon, magtipun-tipon, pagtipun-tipuninRelated:

misa
m´isa n. Mass · magmisa (mag-) v. to say mass. Nagmisa ang pare sa patay. The priest said mass for the dead.Mass
1) Mass n. 1 the sacrifice offered in the Catholic Church: misa 2 to go to Mass: magsimba, sumimba 3 to hear Mass: makinig ng misa 4 to say Mass: magmisa
2) mass n. 1 a lump: bukol 2 mash: masa 3 a large quantity to- gether: tumpok, bunton, kimpal 4 a group: pangkat, pulutong 5 the majority: ang karamihan, ang nakararami 6 "the masses" some- times means the "common people": ang mga karaniwang tao, ang mga karaniwang mamamayan, ang mga manggagawa, karaniwang mama- mayan · v. 1 to form into a mass, bunch or collect together: mag-ipon, ipunin, magkumpol, kumpulin, magtumpok, itumpok 2 to gather in a group: magtipon, magkatipon, magtipun-tipon, pagtipun-tipuninmash
mash n. a soft mixture, a soft Mass: masa · v. to beat into a soft mass, crush into a uniform mass: magmasa, masahin, magligis, ligisinrocks
rocks n. a large Mass of stone: mga malalaking batolandslide
landslide n. 1 a sliding down of a Mass of soil or rock on a steep slope: guho ng lupa 2 an overwhelming majority of votes for one political party or candidate: napakalaking kalamanganMass miss moss mask

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved