Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for award:

award
award n. prize: gantimpala, premyo · v. to grant: magkaloob, ipagkaloob, pagkalooban, maggawad, igawad, gawaranRelated:

kamit
kam´it ­ magkamit, kamit´in (mag-:-in) v. to obtain, to gain, to get an award. Nagkamin siya ng malaking gantimpala. He obtained a large award.gawad
g´awad n. award, bestowal, grant, prize [syn. gantimp´ala', pr´emyo]award
award n. prize: gantimpala, premyo · v. to grant: magkaloob, ipagkaloob, pagkalooban, maggawad, igawad, gawaranart

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved