Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for balat:

balat
1) bŽalat n. birthmark (on skin)
2) balŽat n. bark of a tree, skin, peelings, leatherRelated:

shell
shell n. 1 a hard outside covering: balat 2 sea shell: kabibi 3 an oyster shell: balat ng talaba 4 a tortoise shell: bahay ng pagong 5 a crab shell: talukap (balat) ng alimango 6 a case filled with gunpowder: kartutso 7 the bullet itself: bala, punlo, punglo · v. 1 to take out of a shell: magbalat, balatan, mag-alis (alisan) ng balat 2 to separate grains of corn from the cob, peas from a pod, etc.: maghimay, himayin 3 to fire a cannon at: manganyon, kumanyon, kanyunincowhide
cowhide n. the hide of a cow: balat ng baka, katadcomplexion
complexion n. general appearance of the skin: kutis, kulay (ng balat)skinny
skinny adj. very thin, very lean: na- pakapayat, masyadong payat, butot balat, patpatintuklap
tuklŽap ­ magtuklap, tuklapŽin (mag-:-in) v. to detach, to remove the skin or covering, to pry. Tuklapin mo ang balat ng sampalok. Remove the covering on the tamarind.balato balot balut bulati

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved