Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for break:

break
break v. 1 to damage: sumira, masira, sirain 2 to break into pieces, to smash: durugin 3 to be broken into pieces: madurog, magkadurug-durog, mabasag, magk- abasag-basag 4 to break in two: mabiyak 5 to break apart, to snap: mabali, baliin 6 to snap (off) as a stick, branch or stalk: mabakli, bakliin 7 to snap, to break as string or wire: malagot, lagutin 8 to break with: makipagkasira, magkasira, makipaghiwalay, maghiwalay · n. 1 a severing of relations: pagkakasira 2 a break, as in a glass: basag, putok, lamat 3 an interruption: tigil, pagkatigil, patlang, pahinga, pagkapahingaRelated:

basag
bŽasag n. break, crack · bŽasag adj. broken makabasag, mabasag (maka-:ma- ) v. to break china, glassware, or earthenware accidentally, to be able to break. Nabasag niya ang mga pinggan. He broke the plates. magbasŽag, basŽagin (mag-:-in) v. to break glassware, china, earthen- ware, to crack, to break repeatedly, deliberately. Baka basagin ng bata ang plorera. The child might break the flower vase.break
break v. 1 to damage: sumira, masira, sirain 2 to break into pieces, to smash: durugin 3 to be broken into pieces: madurog, magkadurug-durog, mabasag, magk- abasag-basag 4 to break in two: mabiyak 5 to break apart, to snap: mabali, baliin 6 to snap (off) as a stick, branch or stalk: mabakli, bakliin 7 to snap, to break as string or wire: malagot, lagutin 8 to break with: makipagkasira, magkasira, makipaghiwalay, maghiwalay · n. 1 a severing of relations: pagkakasira 2 a break, as in a glass: basag, putok, lamat 3 an interruption: tigil, pagkatigil, patlang, pahinga, pagkapahingarunway
runway n. a way or path over which something runs: patakbuhan, daanan rupture n. 1 a break , bursting: pagkalagot, pagkapatid, pagputok, pagkasira 2 a breaking of friendly relations: pagkakasira, alitan 3 hernia: luslos · v. to break or burst: masira, pumutok, mapatid, malagotpiraso
pirŽaso n. a piece · pumiraso (-um-) v. to break a piece from. Pumiraso ka sa tinapay ko. Break a piece off from my bread. magpiraso, pirasŽuhin (mag-:-in) v. to break into pieces. Pirasuhin mo ang tinapay. Cut the bread into small pieces.sira
sŽira' n. a tear (as in clothing), a defect · sirŽa' adj. destroyed, broken sumira' (-um-) v. to destroy, to break, to rip, to tear. Sumira siya sa aming usapan. She broke our verbal agreement. manira', sirŽain (mang-:-in) v. Huwag mong sirain ang laruan. Don't break the toy.brook brush braso bruise

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved