burial

    n.
    • act of burying: libing, paglilibing