Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for enjoy:

enjoy
enjoy v. to be happy with, to take pleasure in: malugod, ikalugod, matuwa, ikatuwa, masiyahan, ikasiyaRelated:

enjoy
enjoy v. to be happy with, to take pleasure in: malugod, ikalugod, matuwa, ikatuwa, masiyahan, ikasiyasympathetic
sympathetic adj. 1 sympathizing, having or showing kind feelings towards others: maawain, naha- habag, mahabagin, nakikiramay, madamayin 2 approving, agree- ing: umaayon, sumasang-ayon, nakikiisa, kasang-ayon 3 enjoy- ing the same things and getting along well together: magkasundo, nagkakasundolasap
las´ap Sk n. fine taste, enjoyable taste · lumasap, lasap´in (-um-:-in) v. to relish the taste of the food, to enjoy (something). Lasapin mo ang simoy ng hangin. Inhale (with relish) the (fresh) air.taste
taste v. 1 to try the flavor of something by taking a little into the mouth: tumikim, tikman 2 to get the flavor of by the sense of taste: lumasa, malasahan, lasahin, man- amnaman, namnamim 3 to eat or drink a litle bit of: tumikim, tikman 4 to experience, have: magdanas, dumanas, danasin, makaranas, maranasan, makatikim, matikman, magkaroon 5 to have a particular taste or flavor: magkaroon ng lasa, maglasa, may lasa · n. 1 a flavor: lasa 2 the sense by which the flavor of things is perceived: panlasa 3 a little bit: bahagya, katiting, kapiyangot 4 a liking: pagkagusto, kagustuhan 5 the ability to perceive and enjoy what is beautiful and excellent: mahusay pumilienough

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved