Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for hiya:

hiya
hiy´a' ­ mahiyain (ma-in) adj. shy, bashful · mahiya' (ma-) v. to feel em- barassed manghiya', hiya´in (mang-:-in) v. to shame someone. Huwag mong hiyain ang mga Pilipino. Don't embarass the Filipinos.Related:

shame
shame n. a painful feeling of having done something wrong: hiya, pagka- pahiyashameless
shameless adj. 1 without shame: walang hiya, tabla (makapal) ang mukha 2 not modest: bastosshameful
shameful adj. 1 feeling shame: kahiya-hiya, nakahihiya 2 bringing disgrace: nakasisirang puridespicable
despicable adj. 1 contemptible, shameful: kalait-lait, kahiya-hiya 2 loathsome: kasuklam-suklam, kamuhi-muhihiya
hiy´a' ­ mahiyain (ma-in) adj. shy, bashful · mahiya' (ma-) v. to feel em- barassed manghiya', hiya´in (mang-:-in) v. to shame someone. Huwag mong hiyain ang mga Pilipino. Don't embarass the Filipinos.hiyaw hiwa hawa hoy

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved