Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for huwad:

huwad
huwad adj. counterfeit, forged, fake, falseRelated:

counterfeit
counterfeit adj. imitated, not genuine: huwad, palsipikado v. to copy money, pictures, etc., in order to deceive: manghuwad, humuwad, huwaran, pumalsipika, palsipikahinspurious
spurious adj. not genuine, not coming from the right source: hindi tunay, hindi totoo, palsipikado, huwadimitation
imitation n. 1 imitating: paggaya, panggagaya, pagtulad, panunulad, pagparis, paghuwad, panghuhuwad 2 a copy: imitasyon, kopya, pagkakatulad adj. not real: hindi tunay, huwad, palsipikadofake
fake v. 1 to make up in order to appear satisfactory, counterfeit: manghuwad, humuwad, huwaran, manloko 2 to pretend: magkunwa, magkunwari adj. false, intended to deceive: huwad, palsipikado n. 1 fraud: daya, pagdaraya, panlilinlang, panloloko 2 a swindler: manananso, malilinlang, man- loloko, manggagantsofalse
false adj. 1 not correct, wrong: mali, sala, hindi tama 2 not true: hindi totoo, walang katotohanan 3 lying: sinungaling, bulaan, madaya 4 disloyal, deceitful: taksil, lilo 5 not real, artifical: hindi tunay, artip- isyal 6 counterfeit: huwad n. used in order to deceive: pandaya, pan- linlang v. to be false: mandaya, manloko, magsinungalinghita Hudyo hut heto

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved