Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for lack:

lack
lack v. 1 to be in want or in need of: mangailangan, kumailangan, kailanganin 2 to be wanting, to have not enough: magkulang, kulangin, kapusin, mangapos, manalat 3 to lack time: magahol sa oras (panahon) · n. 1 a thing needed: kailangan, pangangailangan, kakulangan 2 a fact or condition of having not enough: kakulangan, kakapusan, kasalatanRelated:

lack
lack v. 1 to be in want or in need of: mangailangan, kumailangan, kailanganin 2 to be wanting, to have not enough: magkulang, kulangin, kapusin, mangapos, manalat 3 to lack time: magahol sa oras (panahon) · n. 1 a thing needed: kailangan, pangangailangan, kakulangan 2 a fact or condition of having not enough: kakulangan, kakapusan, kasalatanwant
want v. 1 to wish for, to wish: gusto, gusto, magkagusto, magkagusto, gustuhin, ibig, maibigan 2 to lack, to be without: magkulang, kulangin 3 to need: mangailangan, kailanganin · n. 1 a thing desired or needed: ibig, kaibigan, gusto, gusto, kagustuhan, kailangan 2 a condition of being without something desired or needed, lack, need: kulang, kaku- langan, kailangan, pangangailangan, kawalan 3 poverty: kasalatan, pagsasalat, karalitaan, pagdaralita, paghihikahos, kahirapan, paghihiraptabang
tab´ang ­ matabang (ma-) adj. bland, tasteless, lack of seasoning or spicesfailure
failure n. lack of success: pagkabigo, kabiguan, pagkabagsakberiberi
beriberi n. an oriental disease caused by lack of vitamin B: beriberi, manasluck lick lock lakas

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved