Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for likas:

likas
likas adj. natural, native, inborn, in- nateRelated:

natural
natural adj. 1 produced by nature: likas, natural 2 inborn, belonging to the nature one has: katutubo, likas 3 like nature, true to nature: parang natural, parang buhay (totoo) 4 free from affectation or restraint: natural, parang totoo 5 in accor- dance with the nature of things or the circumstances of a case: natural 6 of or about nature: ng (tungkol sa) kalikasaninnate
innate adj. inborn, natural: katutubo, likasinborn
inborn adj. instinctive, born in a person: likas, katutubocommon sense
common sense n. good sense in ev- eryday affairs: sentido komun, likas na pagkukuro-kuro, isipgift
gift n. 1 something given, a present: regalo, alaala, handog 2 natural tal- ent, special ability: likas na talino, katutubong kakayahan, pambihirang talino 3 donation: kaloob, bigay, donasyon 4 benefaction: biyayalakas liksi lukso luksa

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved