Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for make up:

make
make n. 1 style, build, character: yari, kayarian, pagkakayari 2 kind: uri, klase 3 brand: marka, tatak v. 1 to bring into being, build, form or shape: gumawa, gawin, igawa, yumari, yariin, iyari 2 to put into condition for use, arrange: mag-ayos, ayusin, maghanda, ihanda 3 to earn, gain: kumita, pagkakitaan, kitain, 4 to cause, bring about: lumikha, makalikha 5 to make something out of, to invent, to put together: gumawa, gawin, lumikha, likhain, kumatha, kathainRelated:

create
create v. 1 to make a thing which has not been made before: lumikha, likhain, lumalang, lalangin 2 to be the cause of, to make: gumawa, gawinsoften
soften v. 1 to make softer: mag- palambot, palambutin 2 to become softer: lumambot 3 to make lower or softer as voice, music, etc.: mag- pahina, pahinain, mapahina 4 to become or be softer as voice, music, etc.: humina 5 to make less glaring as light: magpalamlam, palamlamin 6 to become less glaring: lumamlamsmooth
smooth adj. 1 even, like glass, silk, etc.: makinis 2 without difficulties, easy: madali, magaan, maayos, mapayapa 3 calm, serene: panatag, payapa, mahinahon, tahimik 4 easy, polished, pleasant, polite: kalugud- lugod, mapitagan, matatas, mahusay v. 1 to make smooth: magpakinis, pakinisin 2 to make flat, flatten: magpalapat, palapatin, mag-unat, unatin 3 to smooth away, to get rid of difficulties, troubles, etc., to make easy: mag-ayos, ayusin, lumunas, lunasan, pumayapa, payapain 4 to smooth down, to calm or soothe: magpahinahon, huminahon, mag- pakalma, kumalma, magpakalma, pakalmahin, kumalma, magpalamig, lumamig, palamigin 5 to smooth over, to make something seem less wrong or unpleasant: magpatakip, pagtakpansink
sink v. 1 to go down, fall slowly, go lower and lower, to go under: lumubog, bumaba 2 to make go down, make go under: magpalubog, mapalubog, palubugin, ilubog n. a shallow basin or tub with a drainpipe: lababo, hugasanprepare
prepare v. 1 to make ready: mag- handa, paghandaan, ipaghanda, ihanda, maggayak, ipaggayak, igayak 2 to get ready: maghanda, humanda, gumayak 3 to make by a special process: gumawa, gawinupo upa ubo ubi

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved