Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for shame:

shame
shame n. a painful feeling of having done something wrong: hiya, pagka- pahiyaRelated:

disgrace
disgrace n. anything that causes shame: kahihiyan · v. 1 to bring shame upon: magdulot (dulutan) ng kahihiyan, manghiya, hiyain 2 to be put to shame: mapahiya, malagay (ilagay) sa kahihiyan 3 to lose ones honor (relative to a woman): mapariwara ang puri, mapugayan ng purishame
shame n. a painful feeling of having done something wrong: hiya, pagka- pahiyashameless
shameless adj. 1 without shame: walang hiya, tabla (makapal) ang mukha 2 not modest: bastosshameful
shameful adj. 1 feeling shame: kahiya-hiya, nakahihiya 2 bringing disgrace: nakasisirang purihiya
hiy´a' ­ mahiyain (ma-in) adj. shy, bashful · mahiya' (ma-) v. to feel em- barassed manghiya', hiya´in (mang-:-in) v. to shame someone. Huwag mong hiyain ang mga Pilipino. Don't embarass the Filipinos.shine shun saan swan

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved