Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for shampoo:

shampoo
shampoo v. to wash the hair: magsiyampu, magsiyampu, siyam- puhin, maggugo, guguan · n. 1 washing the hair: paggugugo, pagsasabon ng buhok 2 preparation used for shampooing the hair: siyampu, gugo, panggugoRelated:

gugo
g´ugo' n. native shampooshampoo
shampoo v. to wash the hair: magsiyampu, magsiyampu, siyam- puhin, maggugo, guguan · n. 1 washing the hair: paggugugo, pagsasabon ng buhok 2 preparation used for shampooing the hair: siyampu, gugo, panggugoswamp sinop sampay snap

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved