Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for suit:

suit
suit n. 1 a set of clothes: terno 2 a case in a law court: sakdal, pagsasakdal, usapin, habla, pagha- habla, demanda, pagdedemanda 3 a request, asking: pakiusap, hiling, kahilingan 4 a wooing: pangingibig, panliligaw, panunuyo ˇ v. 1 to make fit, to make suitable: mag-angkop, iangkop, angkupan, magbagay, ibagay, bagayan, mag-akma, iakma 2 to be suitable, to be agreeable: mabagay, maangkop, maakma 3 to agree with: bumagay, mabagay, bagayan, mahiyang 4 to be becom- ing: bumagay, bagayan 5 to please, to be convenient for, to satisfy: makibagay, pakibagayan, magbigay- kasiyahan, bigyang-kasiyahanRelated:

bagay
1) b´agay n. thing, object
2) b´agay adj. becoming, proper, fit ˇ bumagay, bag´ayan (um-:-an) v. to suit, to conform. Bagayan mo ang ugali niya. Make adjustments to suit his ways.trahe
tr´ahe Sp n. suit of clothesbecome
become v. 1 to come to be: maging 2 suit, look well on: bumagaybatingsut
b´ating sut Eng n. bathing suitamerikana
amerik´ana n. suit (for men), sports jacket, coat [syn. dyaket]siit suot shut seat

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved