Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
 
Word Category: Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Doon Po sa Amin


Doon po sa amin
Bayan ng San Roque,
May nagkatuwaang
Apat na pulubi

Sumayaw ang pilay,
Kumanta ang pipi,
Nanood ang bulag,
Nakinig ang bingi
buy sell max philippines


Manila, Philippines
Copyright 2006 ©
Dictionary
All rights reserved