Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "turnout"

turnout

    n.
    • 1. a gathering of people: mga taong nagsidalo
    • 2. output: ang dami ng nagagawa (produksiyon)
Improve your Filipino vocabulary