Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "mass"

mass

  n.
  • 1. Mass, the sacrifice offered in the Catholic Church: misa
  • 2. to go to Mass: magsimba, sumimba
  • 3. to hear Mass: makinig ng misa
  • 4. to say Mass: magmisa
  • 2.) mass
  n.
  • 1. a lump: bukol
  • 2. mash: masa
  • 3. a large quantity together: tumpok, bunton, kimpal
  • 4. a group: pangkat, pulutong
  • 5. the majority: ang karamihan, ang nakararami
  • 6. "the masses" sometimes means the "common people": ang mga karaniwang tao, ang mga karaniwang mamamayan, ang mga manggagawa, karaniwang mamamayan
  v.
  • 1. to form into a mass, bunch or collect together: mag-ipon, ipunin, magkumpol, kumpulin, magtumpok, itumpok
  • 2. to gather in a group: magtipon, magkatipon, magtipun-tipon, pagtipun-tipunin
Improve your Filipino vocabulary