Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "brown"

brown

    n/adj.
    • color like coffee: kayumanggi
    v.
    • 1. to make brown (as food): tustahin, papulahin
    • 2. to become brown: maging kulay-kayumanggi (-kape, -kaki), mangitim
Improve your Filipino vocabulary