Tagalog-Dictionary.com

Tagalog Dictionary

Meaning of "bruise"

bruise

    n.
    • contusion: pasa
    v.
    • to become bruised: magkapasa, magkaroon ng pasa, malamog