Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "distress"

distress

  n.
  • 1. anxiety, trouble: pagaalaala, pagkabahala, pagkabalisa, pangangamba, pagkabagabag
  • 2. great pain or sorrow: hapis, pighati, sakit, dusa, pagdurusa
  • 3. misfortune: kasawiang-palad
  • 4. a danger, a dangerous condition: panganib, kapanganiban, mapanganib na kalagayan, peligro
  • 5. difficult situation: gipit (mahirap) na kalagayan, kagipitan
  • 6. to be in distress: mahapis, mamighati, magdusa
Improve your Filipino vocabulary