Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "doubt"

doubt

  n.
  • 1. an uncertain state of affairs: alinlangan, pag-aalinlangan, duda, pagdududa
  • 2. apprehension: pangamba
  v.
  • 1. to feel uncertain, not be sure of: mag-alinlangan, pag-alinlanganan, ipag-alinlangan, magduda, pagdudahan
  • 2. to be apprehensive of, to fear in a mild sense: mangamba, ipangamba, mag-agam-agam, ipag-agam-agam
  • 3. not to believe: hindi maniwala (paniwalaan), hindi sumampalataya (sampalatayanan)
  • 4. to hesitate: mag-atubili, pag-atubilihan, ipag-atubili, mag-urong-sulong, pagurong-sulungan, ipag-urong-sulong
Improve your Filipino vocabulary