Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "fill"

fill

  v.
  • 1. to make full: magpuno, pumuno, punuin
  • 2. to become full: mapuno
  • 3. to mix medicine according to a prescription: magtimpla, timplahin
  • 4. to put something into a container: maglaman, lamnan, magsilid, sidlan, maglagay (lagyan) ng laman
  • 5. to fill a form or blank: sulatan
  • 6. to fill a tooth: magpasta, pastahan
  • 7. to put in (e.g. earth in a hole): magtabon, tabunan, magtambak, tambakan, magpasak, pasakan
Improve your Filipino vocabulary