Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "for"

for

  prep.
  • 1. in place of: kapalit ng, bilang kapalit, sa halip na
  • 2. in support of, in honor of, with regards or respect to: sa, para sa, para kay, para kina (plural), ukol sa, ukol kay (kina)
  • 3. for the sake of: alang-alang sa (kay, kina)
  • 4. with the object or purpose of: upang, para
  • 5. suited to: bagay o nababagay (para) sa
Improve your Filipino vocabulary