Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "free"

free

  adj.
  • 1. loose, not fastened or shut up: malaya, libre
  • 2. not under anothers control, having liberty: malaya, libre
  • 3. without anything to pay: walang bayad, libre
  • 4. without, lacking: wala, ligtas
  • 5. depending on ones self, independent: malaya, mapagsarili
  • 6. exempt from: di saklaw
  v.
  • 1. to let go, to let loose: magpakawala, pakawalan
  • 2. to make free: mapalaya, palayain
  • 3. to untie: kalagan
  • 4. to clear: magligtas, iligtas, makalabas, malabasan, labasan adv. without charge: nang walang bayad, nang libre
Improve your Filipino vocabulary