Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "galing"

galing

    adj.
    • magaling (ma-) good, well-already, fine, skillful, clever, polite. Magaling gumamit si Juan ng... Juan was clever at using the...
    v.
    • manggaling (mang-) to come from, to originate from. Siya ay nanggaling sa probinsiya. She came from the province.
Improve your Filipino vocabulary