Tagalog-Dictionary.com

Tagalog Dictionary

Meaning of "huge"

huge

    adj.
    • very, very large: pagkalakilaki, napakalaki, malaking-malaki