Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "hurt"

hurt

  n.
  • a cut or bruise: sugat, pasa
  v.
  • 1. to cause injury or pain to: sumakit, makasakit, saktan, sumugat, masugatan, makasugat
  • 2. to suffer or feel pain: sumakit, kumirot
  • 3. to hurt ones reputation: siraan ng puri, siraan ang puri
Improve your Filipino vocabulary