Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "lack"

lack

  v.
  • 1. to be in want or in need of: mangailangan, kumailangan, kailanganin
  • 2. to be wanting, to have not enough: magkulang, kulangin, kapusin, mangapos, manalat
  • 3. to lack time: magahol sa oras (panahon)
  n.
  • 1. a thing needed: kailangan, pangangailangan, kakulangan
  • 2. a fact or condition of having not enough: kakulangan, kakapusan, kasalatan


Improve your Filipino vocabulary