Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "mend"

mend

  v.
  • 1. to repair: magkumpuni, kumpunihin, mag-ayos, ayusin
  • 2. to mend by sewing: magsulsi, sulsihan
  • 3. to mend a fishing net: maghayuma, hayumahin
  • 4. to mend a roof, dress, etc., by patching: magtagpi, tagpian
  n.
  • 1. a spot that has been mended by patching: tagpi, pinagtagpian
  • 2. on the mend, getting better: bumubuti na, pabuti na, pagaling na
Improve your Filipino vocabulary