Tagalog Dictionary

Meaning of "risk"

risk

    n.
    • the change of harm or loss, danger: panganib, peligro
    v.
    • to expose to the chance of harm or loss: isapanganib, magsapalaran, ipagsapalaran, magbakasakali
Filipino Sites
Tagalog Dictionary