Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "shampoo"

shampoo

    v.
    • to wash the hair: magsiyampu, magsiyampu, siyampuhin, maggugo, guguan
    n.
    • 1. washing the hair: paggugugo, pagsasabon ng buhok
    • 2. preparation used for shampooing the hair: siyampu, gugo, panggugo
Improve your Filipino vocabulary