Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "short"

short

  adj.
  • 1. not long: maigsi, maikli
  • 2. not tall: pandak, mababa, maikli
  • 3. less than the right amount, measure, standard, etc.: kulang, kapos adv. 1. suddenly: biglang-bigla
  • 2. briefly: madali, sandali lamang, maigsi, maikli
  • 3. to cut short, to end suddenly: tumapos (matapos, tapusin) nang biglaan, biglang tumapos (matapos, tapusin)
  • 4. to fall short, to fail to reach: di makarating, di umabot
  • 5. to be insufficient: kapusin, magkulang, kulangin
  • 6. for short, to make shorter: paikliin
  • 7. in short, briefly: sa maikling salita, sa isang saglit, sa madalit sabi
  • 8. to run short, not to have enough: magkulang, kulangin, kapusin, kulang, kapos
Improve your Filipino vocabulary