Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "shower"

shower

    n.
    • 1. a short fall of rain: ulang hindi nagtagal
    • 2. a party for giving presents to a woman about to be married: salu-salong parangal sa babaing ikakasal
    • 3. a shower bath: ligo (paligo) sa dutsa
    v.
    • 1. to send in a shower, pour down: magpaulan, paulanan, magtambak, tambakan
    • 2. to rain for a short time: umulan nang hindi matagal (umambon - to drizzle)
Improve your Filipino vocabulary