Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "suit"

suit

  n.
  • 1. a set of clothes: terno
  • 2. a case in a law court: sakdal, pagsasakdal, usapin, habla, paghahabla, demanda, pagdedemanda
  • 3. a request, asking: pakiusap, hiling, kahilingan
  • 4. a wooing: pangingibig, panliligaw, panunuyo
  v.
  • 1. to make fit, to make suitable: mag-angkop, iangkop, angkupan, magbagay, ibagay, bagayan, mag-akma, iakma
  • 2. to be suitable, to be agreeable: mabagay, maangkop, maakma
  • 3. to agree with: bumagay, mabagay, bagayan, mahiyang
  • 4. to be becoming: bumagay, bagayan
  • 5. to please, to be convenient for, to satisfy: makibagay, pakibagayan, magbigaykasiyahan, bigyang-kasiyahan
Improve your Filipino vocabulary