Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "treat"

treat

  v.
  • 1. to act toward: makitungo, pakitunguhan, tumarato, tratuhin, makisama, pakisamahan
  • 2. to think of, consider, regard: magpalagay, ipalagay, magturing, ituring
  • 3. to deal with in order to relieve or cure: gumamot, gamutin
  • 4. to discuss, express in literature or art: tumalakay, talakayin
  • 5. to entertain with food, drink, or amusement: mag-anyaya (anyayahan) sa isang kasaysayan, salu-salo, atb.; maghandog (handugan) ng kasayahan ,salu-salo
  n.
  • anything that gives pleasure: handog, parangal, handa
Improve your Filipino vocabulary