Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "trip"

trip

  n.
  • 1. a journey: paglalakbay, pasyal
  • 2. a sea trip: paglalayag
  • 3. a pleasure trip: pagliliwaliw, paglalakbay
  • 4. a loss of footing, a stumble: pagkadupilas, pagkadulas, pagkapatid, pagkatisod, pagkatalisod, pagkatapilok
  • 5. a light, quick step: hakbang na patiyad, lakad na (takbong) patiyad, hakbang na magaang at mabilis
  v.
  • 1. to stumble: matalisod, matisod, madupilas, madulas, mapatid, matapilok
  • 2. to cause another to trip or stumble: pumatid, patirin, tumisod, tisurin
  • 3. to take light, quick steps: tumakbo nang patiyad
  • 4. to trip and sprain the foot: matapilok
Improve your Filipino vocabulary