Tagalog Dictionary

Tagalog-Dictionary.com

Meaning of "upper"

upper

  adj.
  • 1. higher: itaas, dakong itaas
  • 2. to have the upper hand means to be in control of: mamahala, pamahalaan, nasa kapangyarihan (kamay) ng o ni
  • 3. to have the advantages: may bentaha
  n.
  • the part of a shoe above the sole: ang dahon (ibabaw, pang-ibabaw) ng sapatos
Improve your Filipino vocabulary